มุมนี้มีคำตอบ


คำถาม
โพสโดย
โพสวันที่

รบกวนวสอบถามว่า ถ้าจะต้องการเปลี่ยนห้องเรียน เนื่องจากห้องเรียนเดิมไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เช่น แอร์ไม่เย็น เสียงดัง (เนื่องจากเป็นห้องแฝด มีเพียงแค่ฉากกั้น) เป็นต้น จะต้องดำเนินการย้ายห้องเรียนอย่างไรครับ ปล. ปัจจุบันห้องเรียนที่มีปัญหานี้คือห้อง 252 ครับ

ทวิชา สุวรรณเวศม์ 2018-10-10 11:39:07


ตอบ
ผู้ตอบ
วันที่

หากมีปัญหาทางด้านอาคารที่ ให้แจ้งกับแม่บ้านประจำชั้น เพื่อให้แม่บ้านประสานกับทางฝ่ายอาคารให้นะคะ ในกรณีเรื่องเสียงรบกวน เป็นข้อจำกัดของทางมหาวิทยาลัยในเรื่องของสถานที่ เรื่องการย้ายห้องเรียนอาจเป็นไปได้ลำบาก อย่างไรแล้วให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ผู้สอนคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่ห้องข้างเคียงกันเพื่อผ่อนปรนเรื่องเสียงนะคะ

ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ 2018-10-11 14:30:37


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008529
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2