มุมนี้มีคำตอบ


คำถาม
โพสโดย
โพสวันที่

กรณีที่เราเคยอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรม แต่ในตอนนั้นทางสำนักคอมฯแจ้งว่าออกใบประกาศฯให้ไม่ทัน เราสามารถยื่นขอใบประกาศฯย้อนหลังได้ไหมค่ะ เพราะจบมาหลายปีแล้ว รปศ.49/26 รหัสประจำตัว4942530075 ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ใบประกาศรับรองการอบรมคอมฯดังกล่าวมาใช้ในการสมัครงานราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ

นส.ขวัญชนก อุตะมะ 2018-12-20 11:33:04


ตอบ
ผู้ตอบ
วันที่

ทาง คณะฯ จะลองประสานงานกับทางศูนย์คอมพิวเตอร์ให้นะคะ ว่าได้มีการเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรมไว้หรือไม่ค่ะ

ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ 2018-12-21 14:31:40


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2