ข่าวอบรม/สัมมนา

      โครงการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมคณบดีด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศษสนศาสตร์

 

     วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 อาจารย์ ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่15 “โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย” (Globalization, Regionalization, and Localization : Implications for Thai Society) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แนวคิดด้านการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน) นโยบายสาธารณะ งานท้องถิ่น ตลอดจนการเคลื่อนไหวทางสังคม ฯลฯ ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน  ซึ่งอาจารย์ ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น ได้เข้าร่วมประชุมคณบดีด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการต่อไป

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2015-12-03 13:29:52   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2