ข่าวอบรม/สัมมนา

      เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "เส้นทางปั่นเลียบคลอง ครั้งที่3"

 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณบดี อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น และรองคณบดี อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดเสวนาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยานเลียบคลองเพื่อสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำเพื่อการเรียนรู้ขึ้นมาในเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00-13.00 น.  โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การปั่นจักรยานเส้นทางเริ่มจากวัดพุทธบูชา -> สวนหมาก -> ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ -> ครัววิชชาลัยในสวนบางมด รับฟังดนตรี และร่วมวงเสวนา ร่วมคิด ร่วมสร้าง 3C&4C  

 

กำหนดการการทำกิจกรรม

7.30 น.  ลงทะเบียน ถ่ายรูป พบปะทักทายเพื่อนร่วมทริป ณ วัดพุทธบูชา

8.00 น.  ออกเดินทางจากวัดพุทธบูชา -> สวนหมาก -> ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ -> ครัววิชชาลัยในสวนบางมด

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2014-10-29 14:10:29   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2