ข่าวอบรม/สัมมนา

      หลักสูตร Art and Design 1

 

กสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานงานออกแบบ และทฤษฎีสุนทรียภาพทางศิลปะ เพื่อเตรียมตัวเข้าไปสู่การออกแบบแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานกราฟฟิคดีไซน์ , งานอนิเมชั่น หรือว่า งานออกแบบอื่นๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะ ในการออกแบบ ทั้งในภาคทฤษฎีการออกแบบ และ ภาคปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแต่การลงลายเส้น, การจัดองค์ประกอบ, ทฤษฎีสี, การสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ รวมถึงการออกแบบและวิธีคิดในการออกแบบงานพาณิชต่างๆ เช่น งานโฆษณา, สิงพิมพ์, สัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อนำไปสู่พื้นฐานสำหรับการพัฒนางานออกแบบให้แก่ผู้เรียนในอนาคต หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ - คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง ? " ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานด้านศิลปะ และการออกแบบทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสี และการผสมสี การวาดภาพจากหุ่นนิ่ง การจัดองค์ประกอบของภาพ ออกแบบภาพตามโจทย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาไปสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ"

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2014-07-24 11:36:12   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2