ข่าวอบรม/สัมมนา

      เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งงที่ 5

 

  วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ผ้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งงที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2017-04-07 07:39:04   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008549
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2