ข่าวอบรม/สัมมนา

      อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

     วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 อาจารย์ ดร.วิชุดา  พรายยงค์  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2016-09-26 15:19:35   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2