ข่าวประชาสัมพันธ์

      โครงการประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ความสุขของชีวิต”

 

 

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน เยาวชนระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ “ความสุขของชีวิต” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร 

ใบสมัครและเงื่อนไขการส่งผลงาน >>> คลิก

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2019-01-22 13:45:43   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2