ข่าวประชาสัมพันธ์

      นิทรรศการศิลปะและงานออกแบบ

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดนิทรรศการศิลปะและงานออกแบบ ผลงานนักศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2019-02-07 15:35:13   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2