ข่าวประชาสัมพันธ์

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 19

 

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 19 และเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2019-01-18 14:11:20   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2