ข่าวประชาสัมพันธ์

      อบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 หลักสูตร ดังนี้

     1. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ กพ. วิชาภาษาอังกฤษภาค ก. (จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
     2. อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC (จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
     3. อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย รูปแบบรำมาตรฐาน เพื่อพัฒนาครูนาฏศิลป์ไทย (จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง)
     4. อบรมทักษะพื้นฐานทางศิลปะ สำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 7-12 ปี (จัดโดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
     5. อบรมหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ เพื่อการบริการ (จัดโดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์) 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2142

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2018-03-14 16:05:19   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2