ข่าวประชาสัมพันธ์

      อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชนและประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี”

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชนและประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปีราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 เวลา 8.30 - 16.00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> คลิก

กำหนดการและกติกาการประกวด >>> คลิก

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2018-02-01 10:32:57   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004895
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2