ข่าวประชาสัมพันธ์

      โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ล้ำ”

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ “ล้ำ” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

ผลการตัดสิน ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา >>> คลิก

ผลการตัดสิน ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป >>> คลิก

ภาพบรรยากาศการตัดสิน >>> คลิก

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2018-01-16 14:29:04   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004884
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2