ข่าวประชาสัมพันธ์

       ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป) สมุทรปราการ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป) ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 สมุรปราการ >>> คลิก

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2017-10-31 14:32:50   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004871
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2