ประมวลภาพกิจกรรม

 
 
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ โดย อาจารย์วิฆนาย วงศ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การตัดพวงมโหตร) เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการตัดพวงมโหตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
 

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 0000877
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2